مهندسین مشاور هگزا در طی نیم قرن فعالیت خود، خدمات مهندسی مختلفی را در زمینه پروژه های عظیم عمرانی در ایران ارائه کرده است. در این بخش به منظور نشان دادن کافی فعالیتهای این شرکت در وب سایت، اهم پروژه های هگزا با طبقه بندی های مختلف به صورت مجزا با جزئیات بیشتر نشان داده می شود. جستجو بر اساس :
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.