پل پنجم دزفول

شرح پروژه : احداث پل روی رودخانه دز و روی جاده سنجر در شهر دزفول
کارفرما : شهرداری دزفول
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : صندوقه پیش ساخته پیش تنیده و پایه های بتن مسلح مایل V شکل
دهانه ها : 28/35 + 45/30 × 9 + 28/35 متر
تاریخ بهره برداری : 1391
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.