خط یک قطارشهری شیراز

شرح پروژه : تونل قطعات 6، 7، الف، ب و دال قطارشهری شیراز
خط یک قطارشهری شیراز به طول 24/5 کیلومتر، اتصال محدوده شرق را به غرب کلانشهر شیراز میسر می نماید. این خط شامل 20 ایستگاه مسافربری می باشد که اولین ایستگاه در میدان الله (گلسرخ – شرق شیراز) واقع شده و به آخرین ایستگاه در میدان احسان (غرب شیراز) ختم می گردد.
کارفرما : سازمان قطارشهری شیراز و حومه
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
طول خط : 2450 متر (بخشی دو خطه و مابقی تک خطه)
عرض مسیر : 1/43 متر
نوع سازه تونل ها / روش اجرا : تونل کم عمق شهری / روش بالا به پایین همراه با المان های پیش سـاخته، درجاریز و روش اتریشی
نوع سیستم روسازی/ روش اجرا : تراورس دی بلوک مدفون در بتن
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.