تونل امداد مشهد

شرح پروژه : تونل ارتباطی بین دو بیمارستان
کارفرما : سازمان قطارشهری مشهد
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه :ترکیب تونل عمیق و نیمه عمیق
روش اجرا : روش اتریشی، بالا به پایین و رمپ روباز بتن مسلح
تاریخ بهره برداری : 1389
شرح زمینه های ساختمانی و تأسیساتی در پروژه :
- مطالعات و نظارت بر تأسیسات روشنایی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.