توسعه خط یک قطارشهری مشهد

شرح پروژه : توسعه خط یک قطارشهری مشهد به سمت فرودگاه بین المللی در 4 قطعه به طول تقریبی 4/5 کیلومتر
کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
وظایف هگزا : طراحی و نظارت (طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات تهویه و اطفاء حریق تونل)
نوع سازه : سازه بتن مسلح نیمه عمیق و تونل نیمه عمیق شهری
روش اجرا : روش بالا به پایین با استفاده از المان های پیش ساخته
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.