خط یک قطارشهری مشهد

شرح پروژه : ایستگاه های خط یک قطارشهری مشهد (11 ایستگاه زیرزمینی) و پروژه تونل قطارشهری مشهد شامل خط یک قطارشهری مشهد در 8 قطعه به طول تقریبی 9/8 کیلومتر
کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
وظایف هگزا : طراحی و نظارت (طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات تهویه و اطفاء حریق تونل)
نوع سازه : سازه بتن مسلح نیمه عمیق و تونل کم عمق شهری
روش اجرا : روش بالا به پایین با استفاده از المان های پیش ساخته
توضیحات : اولین پروژه مترو در ایران پس از پایتخت
تاریخ بهره برداری : 1389
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.