قطار شهری رشت

شرح پروژه : فاز 1 و 2 قطارشهری رشت شامل 24 ایستگاه
کارفرما : شهرداری رشت
وظایف هگزا : مدیریت طرح
نوع سازه : پیش بینی تونل زیرزمینی با TBM
روش اجرا : TBM
وضعیت اجرایی : در حال مطالعه
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.