تقاطع غیر همسطح ضیاالدینی سنندج

تقاطع غیر همسطح ضیاالدینی سنندج 2
تقاطع غیر همسطح ضیاالدینی سنندج 3
شرح پروژه : تقاطع غیرهمسطح ضیاالدینی سنندج شامل زیرگذری است که بلوار ضیاالدینی را از زیر بلوار پاسداران عبور می دهد.
کارفرما : شهرداری سنندج
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه زیرگذر : شمع های طره ای و دال مجوف بتنی
تاریخ بهره برداری : 1393
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.