تونل و سازه های زیر زمینی غدیر (عمار - یاسر) قم

تونل و سازه های زیر زمینی غدیر (عمار - یاسر 2
شرح پروژه : تونل و سازه های زیرزمینی غدیر (عمار - یاسر) قم
کارفرما : شهرداری قم
وظایف هگزا : طراحی، نظارت عالیـه و کارگاهی در قالب قرارداد مشارکت طـرح و ساخت
نوع سازه : مسیر و تقاطع غیر همسطح زیرزمینی 3 طبقه شامل بیش از 1200 متر مسیر عبوری رفت و برگشـت در تراز 1- و 2- همراه با رمپ و لوپ های ارتبـاطی زیرزمینی و پارکینگ
روش اجرا : بالا به پایین، شمع و دال درجا
شرح زمینه های ساختمانی و تأسیساتی در پروژه :
- طراحی بیش از 5000 متر پارکینگ در تراز 1-
- مطالعات فاز 1 و 2 تأسیسات تهویه
- مطالعات فاز 1 و 2 تأسیسات روشنایی
- مطالعات فاز 1 و 2 تأسیسات ایمنی و توزیع نیرو
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.