تقاطع غیر همسطح نصر قزوین

تقاطع غیر همسطح نصر قزوین 2
شرح پروژه : تقاطع غیر همسطح نصر (همبستگی) قزوین شامل زیرگذر و روگذر واقع در میدان سابق سرتک
کارفرما : شهرداری قزوین
وظایف هگزا : نظارت
نوع سازه : پل بتنی با دال مجوف و پایلون فلزی
طول پل : 2 پل به طول 29 متر
طول زیرگذر : 890 متر
تاریخ بهره برداری : 1391
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.