تقاطع غیر همسطح عمران قزوین

تقاطع غیر همسطح عمران قزوین 2
شرح پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح چهار راه عمران در شهر قزوین
کارفرما : شهرداری قزوین
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : دال بتن مسلح مجوف درجا
دهانه ها : حداکثر 25 متر
تاریخ بهره برداری : 1390
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.