تقاطع غیر همسطح افسریه تهران

شرح پروژه : احداث یک تقاطع غیر همسطح در تهران
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : دال مجوف بتن مسلح
نوع تقاطع : شبدری کامل با تأمین کلیه حرکت های مورد نیاز
تاریخ بهره برداری : 1372
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.