تقاطع غیر همسطح پل های فجر تهران

شرح پروژه : تقاطع غیر همسطح در تهران
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : مجموعه ای از پل های بتن مسلح و پیش تنیده
دهانه ها : حداکثر دهانه 40 متر
تاریخ بهره برداری : 1372
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.