پل های بلوار گلها تهران

شرح پروژه : پل های تقاطع بزرگراه جاده مخصوص کرج با تهرانسر
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و کنترل کیفیت اجرا
نوع سازه : پل صندوقه فلزی و پل تیرورق فلزی
طول پل : حدود 150 متر (طول 2 پل)
دهانه : حداکثر دهانه 38 متر
تاریخ بهره برداری : 1392
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.