پل تقاطع شیرپاستوریزه تهران

پل شیر پاستوریزه 1
شرح پروژه : پل تقاطع غیر همسطح شیر پاستوریزه
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت (در قالب مشاور همکار پیمانکار طرح و ساخت)
نوع سازه : دال مجوف درجاریز پیش تنیده، با مقطع خاص و به صورت تک پایه
تاریخ بهره برداری : 1386
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.