پل امامزاده حسن تهران

emamzadeh hasan bridge 1
شرح پروژه : احداث یک دستگاه پل روی راه آهن در نقطه ای متراکم از شهر تهران
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : عرشه کامپوزیتی شامل تیرهای صندوقه ای فلزی و دال بتنی
دهانه ها : 24 × 2 + 36 × 2 + 48 + 36 × 2 + 30 + 24 متر
تاریخ بهره برداری : 1375
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.