پل تقاطع ولیعصر – چمران تهران

parkway bridge 3
parkway bridge 1
شرح پروژه : احداث اولین پل ترکه ای در شهر تهران
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل کابلی با یک ردیف میانی کابل و عرشه بتن مسلح با عرض عرشه 27 متر
دهانه ها : 20 × 3 + 29 + 52 + 29 + 20 × 4 متر
تاریخ بهره برداری : 1376
توضیحات : نخستین پل ترکه ای در کشور
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.