پل بعثت – فدائیان تهران

besat bridge 1
شرح پروژه : احداث یک دستگاه پل روگذر در جنوب شهر تهران
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : مجموعه ای از پل های صندوقه ای پیش ساخته پیش تنیده با روش ساخت طره ای
دهانه ها : 24+ 38 × 16 + 24 متر
تاریخ بهره برداری : 1375
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.