پل سید خندان تهران

شرح پروژه : احداث پل در تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه رسالت
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده پیش ساخته
تاریخ بهره برداری : 1356
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.