بزرگراه طبقاتی شهید صدر تهران

sadr bridge 3
sadr bridge 2
شرح پروژه : بزرگراه طبقاتی صدر شامل 2 پل موازی بوده که از رمپ شرقی در تقاطع اتوبان امام علی آغاز و پس از گذر از تقاطع قیطریه و تقاطع کاوه در رمپ شرقی پایان می یابد.
در حقیقت پروژه شامل 5 بخش زیر می باشد : 
1. رمپ شرقی
2. پل های اصلی 
3. تقاطع قیطریه 
4. تقاطع کاوه 
5. رمپ غربی
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
وظایف هگزا : مشاور همکار طراح سیویل، کنترل کننده طراحی سازه، دستگاه نظارت کارگاهی و عالیه 
مشخصات فنی طرح: سرستونها پیش ساخته پیش تنیده، تعداد شمعها 1504،تعداد ستونهای پل اصلی 113 و قسمت رمپی 123
تعداد کل سگمنت های پل اصلی 3372 و قسمت رمپی 1598 
نوع سازه : پل بتنی پیش ساخته پیش تنیده قطعه ای 

روش اجرا : پلهای رمپی به صورت طره متعادل و روش اجرای پل اصلی با استفاده از جرثقیل نصاب پیش رونده (Launching Gantry) 
طول پروژه : 6 کیلومتر
تاریخ بهره برداری : 1392
توضیحات : پروژه منتخب انجمن بتن ایران در سال 1394
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.