راه های طرفین لالی (محور غربی)

محور غربی لالی 3
محور غربی لالی 2
شرح پروژه : راه های طرفین لالی محور غربی
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
طول مسیر : حدود 7 کیلومتر
ابنیه های مهم : شامل ترانشه های بلند و 2 تونل به طول حدود 400 متر
تاریخ بهره برداری : 1390
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.