پل کارون 1

karoon 1 bridge 1
شرح پروژه : احداث پل جهت دسترسی نیروگاه دوم سد عباسپور
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)
وظایف هگزا : طراحی پل در قرارداد (EPC)
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجا با روش ساخت طره ای متعادل
دهانه ها : 45 + 100 + 45 متر
تاریخ بهره برداری : 1384
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.