پل دسترسی دائم سد کارون 3

karoon dastresi 3 bridge 2
شرح پروژه : احداث پل دسترسی نیروگاه زیرزمینی سد
کارفرما : توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)
وظایف هگزا : تهیه طرح جایگزین برای پیمانکار و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجا با روش ساخت طره ای متعادل، پیوسته با پایه ها و نیمه پیوسته با کوله ها
دهانه ها : 37/5 + 65 + 37/5 متر
تاریخ بهره برداری : 1378
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.