پل ترکه ای کارون 4

شرح پروژه : پل کابلی بر روی رودخانه کارون
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
وظایف هگزا : مشاور همکار طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه
نوع سازه : پل کابلی
دهانه میانی : 210 متر
تاریخ بهره برداری : 1395
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.