پل لالی

lali bridge 4
lali bridge 2
شرح پروژه : طراحـی و ساخت پل بزرگ کابلـی لالی، بخشی از راه جایگـزین محـور مسجد سلیمان – لالی
کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو)
وظایف هگزا : مشـاور کارفـرما در طـراحی و نظارت پل، تونل ها و راههای طرفین
نوع سازه : پل کابلی متشکل از پی عمیق دوقلو (کایسونی)، پایه و پایلون های بتنی، کابل ها و عرشه کامپوزیت 
متشکل از تیرهای طولی و عرضی فلزی و دال بتن مسلح پیش ساخته
دهانه اصلی : 256 متر
ارتفاع پایلون : 140 متر
ابنیه های مهم : 4 دستگاه تونل
تاریخ بهره برداری : 1390
توضیحات : 
بزرگترین پل ترکه ای کشور با دهانه میانی 256 متر
پروژه منتخب انجمن بتن ایران در سال 1390
پروژه منتخب چهارمین کنفرانس بین المللی پل تهران در سال 1393
برنده جایزه دادمان در سال 1395
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.