راه آهن مشهد – سرخس

تونل های راه آهن مشهد – سرخس 2
شرح پروژه : قطعات 4 و 5 راه آهن مشهد – سرخس
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
طول پروژه : 17 کیلومتر
ابنیه های مهم : 15 پل بزرگ و حدود 6 کیلومتر تونل
مشخصات تونل : حدود 6 کیلومتر تونل
نوع سازه : تونل سنگی با روباره قابل توجه
روش اجرا : روش سنتی تونل سازی شامل حفاری انفجاری، نگهداری موقت راکبولت و لاینینگ بتن مسلح درجا
تاریخ بهره برداری : 1376
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.