بزرگراه بوئین زهرا – رحیم آباد

شرح پروژه : قطعـه دوم از باند دوم محـور بوئین زهرا – دانسفهان – رحیم آباد در استان قزوین
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
وظایف هگزا : نظارت
طول پروژه : 22/450 کیلومتر
وضعیت اجرایی : درحال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.