کنارگذر اندیمشک - دزفول

شرح پروژه : بزرگراه چهارخطه بخشی از آزاد راه تهران - اندیمشک - اهواز - بندر امام خمینی (ره)
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : نظارت
طول مسیر : 25/2 کیلومتر
ابنیه های مهم : 3 دستگاه پل بزرگ و 2 تقاطع غیرهمسطح
تاریخ بهره برداری : 1390
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.