راه آهن سریع السیر تهران – قم

شرح پروژه : احداث قطعات 1 تا 5 راه آهن سریع السیر تهران- قم و سازه های مربوطه (راه آهن دو خطه)
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
طول پروژه : 90 کیلومتر
ابنیه های مهم در قطعات 1 تا 5 : 11 پل بزرگ با مجموع 25 دهانه و 4 ایستگاه
شرح ایستگاه ها : ایستگاه آپرین در کیلومتر 450 + 20، ایستگاه فرودگاه در کیلومتر 350 + 22، ایستگاه علی آباد در کیلومتر 100 + 41 و ایستگاه قطارهای سبک در کیلومتر 250 + 73
تاریخ بهره برداری : 1377
اهداف طرح :
1-  اجتناب از عبور قطارهای باری متعدد از داخل شهر قم
2-  گلوگاه بودن تهران- قم در شبکه سراسری ریلی
3-  کوتاه نمودن مسیر تهران- قم- اصفهان
4-  صرفه جویی در قیمت تمام شده کالا
5-  دو خطه کردن، علائم و ارتباطات الکتریکی و اتصال به اصفهان
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.