قطعه 11 راه آهن بافق – بندرعباس

شرح پروژه : احداث راه آهن و سازه های مربوطه (راه آهن دو خطه)
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی زیرسازه ها، کنترل طراحی 2 پل بزرگ و نظارت بر ساخت راه آهن
طول پروژه : 50 کیلومتر
نوع سازه 2 پل : خرپای فلزی
دهانه ها : 60 + 80 × 4 + 60 متر و 60 + 80 × 3 + 60 متر
تاریخ بهره برداری : 1373
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.