پل رودخانه آه

پل رودخانه آه 2
شرح پروژه : پل رودخانه آه در محور تهران - رودهن
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
وظایف هگزا : طراحی سازه پل و کنترل کیفیت اجرا
نوع سازه : صندوقه پیش تنیده طره متعادل
طول پل : 154 متر
دهانه : 75 متر
تاریخ بهره برداری : 1389
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.