پل شور بندرعباس

پل شور بندرعباس 1
شرح پروژه :  پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی سازه و کنترل کیفیت اجرا
نوع سازه : تیرهای بتن مسلح متکی بر پایه های قابی
طول پل : 135 متر
دهانه :  22/5 متر
تاریخ بهره برداری : 1385
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.