پل غازیان

ghaziyan bridge 1
شرح پروژه : احداث پل بر روی خور غازیان دریاچه خزر
کارفرما : اداره راه استان گیلان
وظایف هگزا : طراحی پل
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجا با روش ساخت طره ای متعادل
دهانه ها : 25 + 75/6 + 125 + 50 متر
تاریخ بهره برداری : 1384
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.