پل دوم میناب

شرح پروژه : پل دوم میناب استان هرمزگان
کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : تیرهای بتن مسلح پیش ساخته به هم چسبیده و دال بتنی
دهانه ها : 20 دهانه
طول پل : 500 متر
تاریخ بهره برداری : 1387
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.