پل سوم دزفول

dezful 3 bridge 1
dezful 3 bridge 3
شرح پروژه : احداث پل روی رودخانه دز در شهر دزفول
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجا با روش ساخت طره ای متعادل
دهانه ها : 45 + 70 × 3 + 45 متر
تاریخ بهره برداری : 1374
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.