پل نهم اهواز

ahvaz 9 bridge 1
شرح پروژه : پل ارتباطی کیانپارس - ملی راه بر روی رودخانه کارون
(رکورد بزرگترین پل صندوقه بتنی پیش تنیده با دهانه میانی 150 متر در کشور)
کارفرما : وزارت راه و شهرسازی
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتنی پیش تنیده درجاریز با روش ساخت طره ای متعادل
دهانه ها : 80 + 150 + 80 متر
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.