پل دوم شوشتر

پل شوشتر 1
پل شوشتر 3
شرح پروژه : پل دوم شوشتر بر روی رودخانه شطیط
کارفرما : اداره راه استان خوزستان
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل قوسی متشکل از پایه های بتن مسلح، عرشه کامپوزیتی با تیرهای فلزی، دال بتنی و در بعضی دهانه ها به صورت قوس فلزی 
دهانه ها : 30 × 2 + 100 + 30 + 76 + 30 + 100 + 30 × 6 متر
طول پل : حدود 700 متر
تاریخ بهره برداری : 1390
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.