پل چهارم دزفول

dezful 4 bridge 2
dezful 4 bridge 1
شرح پروژه : احداث پل روی رودخانه دز در شهر دزفول
کارفرما : وزارت راه و ترابری 
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : ترکیب دهانه های صندوقه بتن پیش تنیده و دهانه های تیر پیش ساخته پیش تنیده و دال درجا
دهانه ها : پل اصلی 45 + 70 × 3 + 45 متر
قسمت ساحل راست 31/5 × 2 متر
قسمت ساحل چپ 31/5 × 11 متر
طول پل : حدود 700 متر
تاریخ بهره برداری : 1387
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.