پل دره نرگسی

شرح پروژه : بازسازی پل فرو ریخته دره نرگسی
کارفرما : وزارت راه و ترابری
وظایف هگزا : تهیه طرح بازسازی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه ای بتن پیش تنیده درجا با روش ساخت طره ای متعادل
دهانه ها : 43 + 70 + 40 متر
تاریخ بهره برداری : 1371
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.