تقاطع غیرهمسطح بزرگراه یادگار امام با میدان جی و فتح

شرح پروژه : پروژه احداث ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) از محدوده تقاطع خیابان شهید دستغیب و انتهای فاز اول پروژه شروع و به سمت جنوب تا تقاطع جی ادامه می یابد و بعد از آن به سمت غرب ادامه یافته و پس از عبور از محدوده نظامی پادگان جی تا میدان فتح و محدوده غربی آن ادامه خواهد یافت.
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
وظایف هگزا : مشاور کارفرما
وضعیت اجرایی : درحال ساخت
اهداف طرح :
هدف اصلی از ساخت احداث ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) و اتصال به بزرگراه آیت الله سعیدی و بزرگراه فتح و خارج شدن از بن بست امتداد جنوبی آن و اتصال به شبکه بزرگراهی تهران می‌باشد.
اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده در طرح و حوزه پیرامونی آن، به شرح زیر می‌باشد:
 ایجاد فرصتهای انتفاعی و غیر انتفاعی برای تمامی ذینفعان
 افزایش سطح ایمنی، آسایش و سرعت سفرهای درون شهری و برون شهری
 کاهش میزان مصرف سوخت و در پی آن کاهش آلودگی
 افزایش سرانه و سطح خدمات شهری منطقه
 کاهش جریان ترافیک درون شهری و صرفه جویی در زمان سفرهای درون شهری
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.