خط 3 قطارشهری مشهد

شرح پروژه : طراحی سه ایستگاه از خط سه قطارشهری مشهد
کارفرما : شرکت قطارشهری مشهد
وظایف هگزا : طراحی ایستگاههای چهارباغ، ترمینال و باب الجواد
وضعیت اجرایی : در حال مطالعه
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.