تقاطع غیرهمسطح شهدای مدافع حرم در استان قم

شرح پروژه : این پروژه در محل تقاطع بلوار جمهوری و بلوار شهیدان محمود نژاد واقع شده که بصورت یک تقاطع سه سطحه شامل پل روگذر بلوار جمهوری، میدان سطح صفر و زیرگذر بلوار محمود نژاد می باشد.
کارفرما : شهرداری قم
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
طول پل روگذر : 200 متر
طول زیرگذر : 532 متر
مساحت کل میدان : 1440 مترمربع
تاریخ بهره برداری : 1396
اهداف طرح :
- تکمیل رینگ بلوار جمهوری
- کاهش بار ترافیکی در مسیر بلوار جمهوری و بلوار محمودنژاد
- کاهش زمان سفرهای درون شهری و روان سازی ترافیک
- سهولت دسترسی مسیر شرق به غرب و شمال به جنوب
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.