تقاطع غیرهمسطح میدان شهید بندر اهواز

شرح پروژه : تقاطع میدان شهید بندر در میدان چهارشیر اهواز واقع شده و به نوعی ورودی شهر اهواز از سمت فرودگاه می باشد.
کارفرما : شهرداری اهواز
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل صندوقه بتنی پیش ساخته پیش تنیده با روش اجرای طره متعادل
دهانه ها : حدود 50 متر
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.