ساختمان های تجاری امیرکبیر تهران

شرح پروژه : ساختمان های تجاری در 5 طبقه روی زیرگذر خیابان امیر کبیر به مساحت بیش از 30000 متر
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
تاریخ بهره برداری : 1376
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.