تقاطع بزرگراه بعثت – رجائی تهران

شرح پروژه : پل طبقاتی بزرگراه بعثت به صورت شرقی – غربی از قبل از خیابان شهید رجائی آغاز شده و با عبور از تقاطع راه آهن تهران – مشهد، خط شماره یک مترو و تقاطع خیابان های عباسی – بخارایی تا پارک بعثت امتداد می یابد.
کارفرما : شهرداری تهران
وظایف هگزا : طراحی و نظارت
نوع سازه : پل بتنی پیش ساخته پیش تنیده قطعه ای
روش اجرا : روش اجرای پل های رمپی به صورت نصب قطعـات با روش طره متعادل و روش اجرای پل اصلی به صورت نصب قطعات با استفاده
از جرثقیل نصاب پیش رونده (Launching Gantry) می باشد.
طول پل ها :
- پل اصلی : به طول 1400 متر و عرض 25/8 متر
- پل های رمپی : به طول 860 متر و عرض 9/15 متر
- پل زیرگذر شهید رجایی : به طول 380 متر و عرض 23/2 متر
مساحت کل پل سازی : 45800 مترمربع
وضعیت اجرایی : پایان مطالعه
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.