تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب

شرح پروژه : احداث تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با آزاد راه تهران - قم
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
وظایف هگزا : مشاور کارفرما
نوع سازه : 3 زیرگذر از نوع دال مجوف بتنی با حداکثر طول 40 متر و حداکثر دهانه 20 متر
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
اهداف طرح :
- راه ارتباطی نمایشگاه شهر آفتاب با شهر کهریزک
- کاهش ترافیک آزادراه در زمان فعال شدن شهر آفتاب
- کمک به آبادانی شهر کهریزک
- توسعه شهری
- کاهش ترافیک
- اشتغال زایی در بخش جنوبی شهر
- توسعه زیرساخت جنوب پایتخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.