تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های چمران – جلال آل احمد

شرح پروژه : احداث زیرگذری در بزرگراه چمران – جلال آل احمد که دارای دو رابط ورودی به ترتیب به کارگرجنوبی و بیمارستان شریعتی در شرق و رابط ورودی به کوی نصر در غرب می باشد.
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
وظایف هگزا : مشاور کارفرما
طول زیرگذر : 1180 متر
نوع سازه : زیرگذر از نوع دال مجوف بتنی درجاریز
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.