تقاطع های غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری

شرح پروژه :
تقاطع های غیر همسطح بزرگراه شهید باقری شامل چهار تقاطع غیرهمسطح و سه دوربرگردان به شرح زیر می باشد.
تقاطع های غیرهمسطح :
- تقاطع غیر همسطح خیابان جانبازان (گلبرگ)
- تقاطع غیر همسطح خیابان فرجام
- تقاطع غیر همسطح خیابان 196
- تقاطع غیر همسطح بزرگراه رسالت (تقاطع غیر همسطح شرق به غرب بزرگراه رسالت/ تقاطع غیر همسطح غرب به شرق بزرگراه رسالت/تقاطع غیر همسطح جنوب به غرب بزرگراه رسالت)
دوربرگردان ها :
- دوربرگردان گلبرگ ( شمال به شمال)
- دوربرگردان فرجام (شمال به شمال)
- دوربرگردان فرجام (جنوب به جنوب)
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
وظایف هگزا : مشاور کارفرما
وضعیت اجرایی : درحال ساخت
اهداف طرح :
عملکرد نامناسب دوربرگردان های همسطح بزرگراه شهید باقری در تقاطع خیابانهای 196، فرجام، رسالت و جانبازان، تردد در این معبر بزرگراهی را با ترافیک سنگین و تغییر مداوم خطوط حرکتی توسط خودروها مواجه کرده و سبب بوجود آمدن مشکلات ترافیکی شده است. شهرداری تهران به منظور کاهش تداخل های ترافیکی و افزایش ایمنی بزرگراه شهید باقری، پروژه غیرهمسطح سازی تقاطع خیابانهای 196، فرجام، رسالت و جانبازان را تعریف کرده است تا با فراهم شدن شرایط حذف دوربرگردان ها و تقاطع های همسطح، نقش ترافیکی بزرگراه شهید باقری به عنوان یک معبر بزرگراهی شمالی-جنوبی در پهنه شرق پایتخت ارتقا یابد.
اهداف اقتصادی و اجتماعی ساخت تقاطع های غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری به شرح زیر می باشد:
• کاهش زمان سفرهای درون شهری
• کاهش حجم ترافیک و سهولت عبور و مرور در تقاطع ها
• تسهیل و هدایت ترافیک، تکمیل دسترسی های اتوبان باقری به تقاطع های موجود
• افزایش رضایتمندی شهروندان
• کاهش تصادفات درون شهری و افزایش ایمنی بزرگراه
• صرفه جویی در مصرف سوخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.