تبدیل تقاطعات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

Railway Interchange-2
شرح پروژه : تبدیل تقاطعات راه آهن جمهوری اسلامی ایران
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
وظایف هگزا : مشاور کارفرما
اهداف طرح : افزایش ظرفیت خطوط راه آهن
وضعیت اجرایی : بیش از 20 تقاطع غیرهمسطح در سطح کشور در حال اجرا می باشد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.