دوخطه کردن محور راه آهن ارژنگ – ساسان

شرح پروژه : دوخطه کردن محور راه آهن ارژنگ - ساسان (پروژه طرح و ساخت)
کارفرما : شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
وظایف هگزا :
طول مسیر : 42 کیلومتر
وضعیت اجرایی : در حال ساخت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هگزا می باشد.